เกี่ยวกับเรา

บริษัท รุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Rungrueang  Engineering Group and Construction Co.,Ltd. (RRC)

ก่อตั้ง บริษัทขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2558 ได้ดำเนินการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม  อาคารสำนักงาน โรงงาน งานโครงเหล็ก งานถนน และฐานโครงสร้างเครื่องจักรในจังหวัดระยอง ชลบุรีและในเขตภาคตะวันออก และยังได้ร่วมมือกับ บริษัทขนาดใหญ่ในการซ่อมบำรุงปรับปรุงโรงไฟฟ้าและจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า Bio mass และ MSW Power plant เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทีมงาน วิศวกรผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี และมีผลงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานวิศวกรรมแบบครบวงจร ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ประเมินต้นทุน และดำเนินการก่อสร้างโครงการหลายขนาดมากมาย จึงทำให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งสามารถรักษามาตรฐานในการทำงาน และความปลอดภัยของคนงานได้เป็นอย่างดี  จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีลูกค้าให้ความไว้วางใจ และใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายโครงการ

รายชื่อลูกค้าบางส่วนของบริษัทเรา

  1. UBE Chemical group Co., Ltd.
  2. PRAX AIR Company
  3. Thaiscandic steel Company
  4. YUSEN LOGISTICS (THAI LAND) Company
  5. KAWASIKI Co., Ltd.
  6. Thip Sugar Sukhothai Co., Ltd.( Thai beverage)
  7. Betagro group Co., Ltd.
  8. Italian-thai Co., Ltd.

 

For Investor

RUNGRUEANG ENGINEERING GROUP & CONSTRUCTION CO.,LTD. Joint investment with the Company. To bid for large projects. Please contact us at RUNGRUEANG ENGINEERING GROUP & CONSTRUCTION CO.,LTD. Tel : 094-5700928 EMAIL kamthornbb42@gmail.com

 

RUNGRUEANG ENGINEERING GROUP & CONSTRUCTION CO.,LTD. 這是投資者的榮幸。與本公司共同投資。競標大型項目。請與我們聯繫 RUNGRUEANG ENGINEERING GROUP & CONSTRUCTION CO.,LTD. Tel : 094-5700928 EMAIL kamthornbb42@gmail.com