งานสกัดพื้นเทพื้นห้องเย็น BFOOD ในเครือเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

งานสกัดพื้นเทพื้นห้องเย็น BFOOD ในเครือเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี