โครงการก่อสร้าง Petfocus โรงงานอาหารสุนัข ในเครือเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี…

โครงการก่อสร้าง Petfocus  โรงงานอาหารสุนัข ในเครือเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี…