งานโครงสร้างเหล็กหลังคา Canopy ของบริษัท Kawasaki Thailand นิคมเหมราชปลวกแดง

งานโครงสร้างเหล็กหลังคา Canopy ของบริษัท Kawasaki Thailand นิคมเหมราชปลวกแดง