งานโครงสร้างเหล็กหลังคา Canopy ของบริษัท Kawasaki Thailand นิคมเหมราชปลวกแดง

งานโครงสร้างเหล็กหลังคา Canopy ของบริษัท Kawasaki Thailand นิคมเหมราชปลวกแดง
More

งานสกัดพื้นเทพื้นห้องเย็น BFOOD ในเครือเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

งานสกัดพื้นเทพื้นห้องเย็น BFOOD ในเครือเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
More

งานบิ้วอิน ห้องเอ็กซเรย์กันรังสีห้อง CT ห้องควบคุม ห้องรับเอกสาร โรงพยาบาลระยอง

งานบิ้วอิน ห้องเอ็กซเรย์กันรังสีห้อง CT  ห้องควบคุม  ห้องรับเอกสาร  โรงพยาบาลระยอง
More